Rekisterin laatimispäivä 22.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tmi Pohjoinen Keho Heidi Wikström
Y-tunnus: 2066608-8
Osoite: Hallainvuorentie 17 C 11, 00920 Helsinki
Puhelinnumero: 044 2512 466
Sähköposti:

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Heidi Wikström
Osoite: Hallainvuorentie 17 C 11, 00920 Helsinki
Puhelinnumero: 044 2512 466

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteri:
Asiakastiedotus, markkinointi ja tuntien läsnäoloseuranta.

Markkinointirekisteri:
Markkinointiviestien lähetys. Henkilö siirretään 3kk asiakassuhteen päättymisestä asiakasrekisteristä markkinointirekisteriin, mikäli hän on antanut siihen suostumuksen.

Työasennon kysyminen: auttaa tuntisuunnittelussa. Esimerkiksi, jos ryhmässä on monta istumatyötä tekevää henkilöä, ohjaaja ottaa sen huomioon liikesuunnittelussa. Tuki- ja liikuntaelinvaivoista kysyminen: auttaa ohjaajaa huomioimaan asiakkaan erityistarpeet tuntisuunnittelussa (esim. selkävaivat). Terveystietoja ei tallenneta.

Tuntivaraukset ja peruutukset tehdään nimenhuuto.com – palvelun kautta. Rekisterin pitäjä lähettää tiedotteen palveluun liittymisestä sähköpostilla.

Henkilötietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä ja alihankkijoille voidaan luovuttaa nimilistoja tuntien pitoa varten. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

5. Rekisteriseloste

Asiakasrekisteriin tallennetaan nimi, sähköposti, osoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään jokaiselle kurssille ilmoittautuneelta henkilöltä erikseen sähköpostitse lähetettävällä asiakastietolomakkeella. Asiakkaan täytyy antaa kirjallinen suostumus, jotta hänen tietojaan voidaan käyttää markkinointitarkoitukseen.

Sivustolla olevien lomakkeiden käyttäminen on vapaaehtoista ja käyttämällä lomaketta käyttäjä antaa suostumuksen tietojensa tallentamiseen asiakasrekisteriin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskuissa on etu- ja sukunimi. Laskut toimitetaan kirjanpitäjälle kirjanpitoa varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jos asiakastiedot on kirjoitettu paperilomakkeelle, siirretään tiedot sähköiseen muotoon ja paperilomakkeet hävitetään asianmukaisesti.

ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään salasanalla suojattuna pilvi-palvelussa (iCloud).

Emme luovuta yksilöityjä henkilötietoja kolmansille osapuolille poislukien erikoistapauksissa lain vaatimat luovutukset viranomaisille.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakas/mainosrekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli haluat tarkastaa tietosi, ota yhteyttä rekisterinpitäjään.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus pyytää asiakas/markkinointireksiterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Mikäli haluat korjata virheellisen tietosi, ota yhteyttä rekisterinpitäjään.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Jos haluat poistaa tietosi yrityksen markkinointireksiteristä, ota yhteyttä rekisterinpitäjään.

Käytämme sivustolla Google Analytics -seurantaohjelmaa, joka hyödyntää evästeitä. Evästeiden käytöllä seuraamme sivuston kävijämääriä ja käyttäjien toimintaa sivustollamme. Henkilötiedot pysyvät kuitenkin anonyymeina.

Share This: